Stručna služba
Fakulteta za inženjerski internacionalni menadžment

Marija Babović
Sekretar fakulteta
Marina Majić
Izvršni menadžer za osnovne akademske studije
Vuka Zečević
Referent za studentska pitanja
Nada Kostić
Referent za studentska pitanja
Sanja Zečević
Računovođa
Aleksandar Zečević
Informatičar