Akreditacija i opšta aktaStandardi

- Standardi osnovnih akademskih studija inženjerski menadžment

- Standardi master akademskih studija inženjerski menadžment

- Standardi doktorskih akademskih studija inženjerski menadžment


Opšta akta

- Rešenje Ministarstva prosvete iz 1993. godine

- Dozvola za rad Ministarstva prosvete i nauke

- Rešenje o akreditaciji ustanove

- Uverenje o akreditaciji osnovnih strukovnih studija

- Rešenje o akreditaciji osnovnih akademskih studija

- Rešenje o akreditaciji master akademskih studija

- Rešenje o akreditaciji doktorskih akademskih studija

- Odluka o obavljanju naučno istraživačke delatnosti

- Statut fakulteta

- Politika obezbeđenja kvaliteta

- Pravilnik o upisu studenata

- Pravilnik o udžbenicima

- Pravilnik o studiranju na doktorskim studijama

- Pravilnik o radu studentskog parlamenta

- Pravilnik o radu biblioteke

- Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta

- Pravilnik o izdavanju udžbenika

- Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta

- Pravilnik o primeni ESPB sistema bodovanja

- Mere i subjekti za unapređenje kvaliteta

- Izveštaj o samovrednovanju


Celi Elaborati

- Elaborat osnovnih akademskih studija

- Elaborat master akademskih studija

- Elaborat doktorskih akademskih studija