Upis na master akademske studije


Uslov za upis na jednogodišnje master akademske studije:

- Na jednogodišnje master akademske studije mogu se upisati kandidati koji imaju prethodno ostvarenih 240 ESPB bodova na osnovnim četvorogodišnjim studijama.

- Sa kandidatom se obavlja poslovni intervju


Dokumenta koja se prilažu prilikom upisa:

- overena fotokopija diplome o završenim osnovnim akademskim studijama

- izvod iz matične knjige rođenih

- kraća biografija

- četiri fotografije (dimenzija 3,5 x 4,5)

- prijava (nabavlja se u sekretarijatu Fakulteta)

- indeks


Više informacije možete dobiti na

Srbija, Beograd,
Carigradska 28

Tel: +381 11 322-88-21

E-mail:Pošaljite nam poruku