Upis na doktorske akademske studije


Uslov za upis na doktorske akademske studije:

- Završene diplomske akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama

- Završene diplomske akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i ostvarene naučne radove, na način utvrđen opštim aktom Fakulteta

- Akademski stepen magistra nauka, ako ne prijavi doktorsku disertaciju, u skladu s odredbom člana 128. Zakona o visokom obrazovanju.


Više informacije možete dobiti na

Srbija, Beograd,
Carigradska 28

Tel: +381 11 322-88-21

E-mail:Pošaljite nam poruku