Studijski program osnovnih akademskih studija

Inženjerski menadžment
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Studenti posle položenih svih ispita sa I, II, III i IV godine i stečenih 240 ESPB bodova dobijaju diplomu

DIPLOMIRANI INŽENJER MENADŽMENTA- Knjiga predmeta na osnovnim akademskim studijama inženjerski menadžment

- Knjiga nastavnika na osnovnim akademskim studijama inženjerski menadžmentSvrha studijskog programa osnovnih akademskih studija Inženjerski menadžment

Svrha studijskog programa Inženjerski menadžment - osnovne akademske studije je obrazovanje i osposobljavanje studenata za profesiju diplomiranog inženjera menadžmenta, u skladu sa potrebama srpske privrede i društva.

Opravdanost studiranja na studijskom programu Inženjerski menadžment-osnovne akademske studije, proizilazi iz značaja koji inženjerski menadžment, upravljanje, rukovođenje i odlučivanje zauzimaju u različitim proizvodnim i uslužnim delatnostima, kako u Srbiji, tako i u međunarodnom okruženju.

Diplomirani inženjeri menadžmenta, po svojoj profesiji, imaju zadatak da rade na podizanju nivoa efektivnosti i efikasnosti, a to je upravo ono što nedostaje privredi i preduzećima u Srbiji. Na bazi ovoga, može se zaključiti da studijski program Inženjerski manadžment ima širi društveni značaj i perspektivu.

Studijski program je koncipiran da pruži teoretska i praktična znanja koja diplomirani inženjeri menadžmenta mogu efikasno primeniti u automobilskoj industriji, IT industriji, mašinskoj industriji, tekstilnoj industriji, poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji, a posebno u privatnim preduzećima, takozvanim small business. Svrha studijskog programa Inženjerski manadžment - osnovne akademske studije, je potpuno saglasna i usklađena sa osnovnim zadacima i ciljevima visokoškolske ustanove, koja obrazuje visoko kompetentne stručnjake iz oblasti inženjerskog menadžmenta/industrijsko inženjerstvo.

Procesi i funkcije kojima se bave diplomirani inženjeri menadžmenta su, između ostalog: organizacija preduzeća, menadžment kvaliteta, proizvodni menadžment, operativni menadžment, informacione tehnologije, tehnološki menadžment, menadžment inovacija, projektni menadžment, industrijsko inženjerstvo, menadžment ljudskih resursa i dr.

Realizacijom studijskog programa Inženjerski manadžment - osnovne akademske studije, studenti stiču potrebna znanja, veštine i kompetentnost za bavljenje profesijom diplomiranog inženjera menadžmenta u skladu sa potrebama i razvojem privrede i društva Srbije.Cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija Inženjerski menadžment

Cilj studijskog programa Inženjerski menadžment - osnovne akademske studije, jeste sticanje znanja, veština i kompetencija u oblasti inženjerskog menadžmenta. Između ostalog, to podrazumeva: razvoj sposobnosti kritičnog i samostalnog mišljenja, razvoj sposobnosti analize problema, razvoj sposobnosti kreativnog rešavanja problema, razvoj sistemskog razmišljanja, sinteze rešenja, predviđanje ishoda odabranog rešenja, razvoj sposobnosti za timski rad i komunikaciju sa stručnjacima iz različitih obasti.

Cilj studijskog programa Inženjerski menadžment - osnovne akademske studije, jeste da studenti steknu znanja iz menadžerskih i inženjerskih disciplina. Znanja iz menadžerskih disciplina odnose se na: efektivno i efikasno upravljanje proizvodnim i poslovnim procesima, komparaciju i unapređenje proizvodnih i poslovnih procesa, praćenje promena u okruženju i njihovo razumevanje, operativno planiranje, donošenje optimalnih strategijskih i operativnih odluka i dr. Znanja iz inženjerskih disciplina odnose se na: osnove projektovanja i projektovanja tehnoloških procesa, teorije industrijskih sistema, upravljanje kvalitetom, industrijsko inženjerstvo, poslovne analitike, operaciona istraživanja, teorija inovacija u industriji, poznavanje principa ekološkog inženjerstva, primenu savremenih informacionih tehnologija i dr.

Ciljevi studijskog programa Inženjerski menadžment - osnovne akademske studije su postavljeni u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima visokoškolske ustanove i studijskim planom osnovnih akademskih studija.

Ovi ciljevi se odnose na:
- Razvoj sposobnosti studenata za samostalno obavljanje najodgovornijih poslovnih aktivnosti;
- Osposobljavanje studenata za primenu stečenih znanja i veština u praksi i stalno inoviranje tih znanja;
- Osposobiti studente za identifikaciju, analizu i rešavanje različitih problema u preduzeću, uz korišćenje odgovarajućih analitičkih metoda i tehnika;
- Osposobiti studente za primenu novih metoda planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole u poslovnim procesima i sistemima, kao i vrednovanje njihove primene;
- Razvoj svesti diplomiranih inženjera menadžmenta o značaju i neophodnosti permanentnog samoobrazovanja kroz dalju karijeru;
- Razumevanje značaja usavršavanja ljudskih resursa:
- Ovladavanje novim informacionim tehnologijama;
- Razumevanje odnosa preduzeće - tržište i promena koje nastaju u okruženju;
- Razvoj svesti o značaju zaštite životne sredine i očuvanja zdravlja i bezbednosti na radu;
- Poslovanje u skladu sa principima održivog razvoja;
- Poznavanje i poštovanje principa poslovne etike;
- Pazvoj sposobnosti za saopštavanje i prenošenje sopstvenih znanja;
- Razvoj sposobnosti sistemskog i kreativnog razmišljanja.
Cilj studijskog programa je da studentima omogući dalje usavršavanje na master akademskim studijama.