Studijski program osnovnih akademskih studija

Internacionalni menadžment

Studenti posle položenih svih ispita sa I, II, III i IV godine i stečenih 240 bodova dobijaju diplomu

DIPLOMIRANI INTERNACIONALNI MENADŽER