Biorafija Rektora


Akademik Prof. dr Milija Zečević

Rektor Evropskog univerziteta, Profesor Emeritus
Akademik Evropske akademije nauka, Beč


Prof. dr Milija Zečević je rođen 05. 11. 1940. godine u Vasojevićima, selo Vinicka. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu - grupa matematika; akademski stepen magistra nauka stekao na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu; naučni stepen doktora nauka stekao na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

Osnivač je Fakulteta za internacionalni menadžment, 1993. godine. Osnivač i član Londonske diplomatske akademije (LDA). Osnivač i vlasnik Evropskog univerziteta, Fakulteta za evropski biznis i marketing, 2000. godine i Instituta za američki biznis - MBA univerziteta.

Prof. dr Milija Zečević je organizator brojnih simpozijuma i skupova na temu

- Evropski biznis i menadžment
- Američki biznis i menadžment
- Japanski biznis i menadžment
- Internacionalni menadžment
- Internacionalne relacije
- Internacionalna diplomatija
- Evropski integracioni procesi
- Stvaranje nove Evrope...

Navešćemo neke od simpozija i skupova gde je prof. dr Milija Zečević bio organizator, učesnik i gde je držao referate:

- Njujork, 1991, 1996 - tema«Uticaj američkog biznisa na jugoistočnu Evropu sa posebnim osvrtom na Jugoslaviju»
- Florida, Talahasi, 1992 - tema«Američki menadžment i biznis i njegov uticaj na razvoj menadžmenta i biznisa u svetu»
- Moskva, septembar 1995 - tema«Uticaj ruskog biznisa na jugo-istočnu Evropu sa posebnim osvrtom na Jugoslaviju»
- Bukurešt, decembar 1995 - tema«Evropski menadžment kao faktor uključivanja balkanskih zemalja u evropske ekonomske tokove»
- Budimpešta, 1996, - tema«Evropski biznis i menadžment kao faktori integrativne evropske ekonomije – zemlje južne i istočne Evrope i njihovo uključivanje u Evropsku uniju»;
- Budimpešta, 1997 - tema «Vizija Menadžmenta i evropskih integracionih procesa – uključivanje Mađarske u Evropsku uniju»
- Budimpešta, 1999 – tema «Evropski integracioni procesi na pragu 21. veka – Nova Evropa»
- Atina 1995 - tema«Uključivanje balkanskih zemalja u Evropsku uniju –stvaranja Balkanske ekonomske unije»
- Sofija, 1996 - tema«Evropski menadžment kao faktor uključivanja Balkana i Crnomorskog regiona u evropske integracione procese»
- Rim, 1997 - tema«Uticaj italijanskog biznisa na jugo-istočnu Evropu sa posebnim osvrtom na Jugoslaviju»
- Beograd, 2000 – tema „Evropski menadžment i biznis kao faktor integracije Jugoslavije u Evropsku uniju“
- Brisel 2001 - tema«Razvoj menadžmenta u jugo-istočnoj Evropi»
- Madrid, 2001 - tema«Diplomatija protiv terorizma»
- Diseldorf, 2003 - tema«Evropski integracioni procesi i uticaj nemačkog biznisa na zemlje jugo-istočne Evrope»
- Rumunija, 2003 - tema«Nova arhitektura mira»
- Beč, 2004, 2005 - tema«Širenje Evropske unije»,
- Beč, 2006 – tema «Nauka i diplomatija u funkciji mira»
- Beč, 2007 – tema „Nauka, obrazovanje i diplomatija u funkciji evro-atlantskih integracija“

Profesor Zečević je autor preko 200 referata, koji su objavljeni u inostranim i domaćim zbornicima radova i publikacijama i autor je 20 udžbenika i knjiga iz oblasti menadžmenta, internacionalnog menadžmenta, matematike, internacionalnog biznisa, internacionalnih relacija, evropskog biznisa...

Na ruski jezik je prevedana knjiga Upravljanje preduzećem, a na engleskiInternacionalni biznis i menadžment i Internacionalni menadžment.
Prof. dr Milija Zečević je bio mentor pri izradi više od 150 magistarskih teza i 43 doktorske disertacije.

Priznanja, zvanja i članstva

- Akademik Evropske akademije nauka, Beč
- Akademik Centralno evropske akademije nauka, Madrid
- Akademik Balkanske akademije nauka, Sofija
- Komander Svetskog reda Nauke – Obrazovanja - Kulture, Brisel
- Grand Doktor Zapadne Filozofije,
Evropska akademija za informatizaciju, Brisel
- Počasni doktor Internacionalnog univerziteta Albert Shweitzer, Ženeva
- Rektor Evropskog univerziteta, Beograd-Pariz-Njujork-Brisel...
- Priznanje Internacionalnog biografskog centra iz Kembridža kao jedan od «2000 najuticajnijih intelektualaca u 21. veku», London
- Član Rektorskog saveta Republike Srbije
- Član Nacionalnog saveta Republike Srbije
- Član Akademskog senata Internacionalne diplomatske akademije
- Suvereni ambasador reda američkih ambasadora, Američki biografski institut, Njujork
- Dobitnik Legije časti za doprinos čovečanstvu i lična dostignuća od strane Ujedinjene kulturne konvencije, SAD, 16. novembar 2007. godine...

Prof. dr Milija Zečević je dobio nagradu za životno delo za doprinos nauci, obrazovanju, internacionalnom menadžmentu i diplomatiji od strane Svetskog kongresa umetnosti, nauke i komunikacija, decembar, 2006.

Predsednik je Komisije Ujedinjenih nacija za obrazovanje na daljinu i direktor projekta Globalnog obrazovanja, Svetskog distributivnog centra, Brisel.