Standardi doktorskih akademskih studija
Inženjerski menadžment


Uvod

Poseban standard: Kompetentnost visokoškolske ustanove za realizaciju doktorskih studija

Standard 1: Struktura studijskog programa

Standard 2: Svrha studijskog programa

Standard 3: Ciljevi studijskog programa

Standard 4: Kompetencije diplomiranih studenata

Standard 5: Kurikulum

Standard 6: Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa

Standard 7: Upis studenata

Standard 8: Ocenjivanje i napredovanje studenata

Standard 9: Nastavno osoblje

Standard 10: Organizaciona i materijalna sredstva

Standard 11: Kontrola kvaliteta

Standard 12: Javnost u radu